Kompressorkonvertering överladdning med skruvkompressor eller centrifugalkompressor

Med kompressorkonvertering slipper man en stressad och ryckig motorkaraktär. Dessutom behåller motorn sin ursprungliga bränsleförbrukning då kompressorn inte alltid är verksam.


Hur fungerar en kompressor
Men vad är egentligen en kompressor och hur fungerar den? En kompressor kan enkelt förklaras enligt följande. Överladdning som i teorin kan jämföras med en turbo. Kompressorn pressar med stor kraft in luft och bränsleblandning in i cylindern. Mycket kraftigare och effektivare än vad motorn skulle klara av under normala atmosfäriska förhållanden. Ju mer bränsle och luft som kan komprimeras i en cylinder, desto kraftigare explosion kan uppnås. Den största skillnaden mellan en turbo och en kompressor är främst att kompressorn arbetar/drivs via rem på direkt utgående axel och saknar därför helt turbons fördröjning. Fördröjningsprocessen i en turbo är någonting som uppstår då turboaggregatet behöver en kraftig avgasström för att jobba. En procedur som kallas ”bygga upp laddtryck”.

Lysholm skruvkompressor
Två skruvar, eller spiralformade kugghjul, roterar mot varandra. Luften komprimeras axiellt. Man uppnår mycket god adiabatisk verkningsgrad, 60 - 70%. En skruvkompressor ger högre vridmoment då den laddar nästan fullt laddtryck redan från start.

Centrifugalkompressor
En centrifugalkompressor är i princip en likadan kompressordel som på en turbo, men turbinen har ersatts av en transmission. I stället för att drivas av avgaserna, drivs kompressorn med en rem från vevaxeln.

Det genererade övertrycket från en centrifugalkompressor är proportionellt mot kvadraten på varvtalet. Det fordras mycket höga varvtal på kompressorn innan man får användbart övertryck i insugningsröret. Många centrifugalkompressorer använder en typ av planetväxel. Senare utföranden har ofta en precitionstillverkad kuggväxel med hög utväxling.


Denna typ av kompressor har funnits länge på marknaden. Under 60-talet kom Shelbys Ford Mustang Cobra, laddade med Paxton centrifugalkompressor. I dag finns ett tiotal olika fabrikat. Att centrifugalkompressorn vinner terräng beror delvis på att moderna motorrum inte har så mycket plats för ytterligare tillbehör, och en centrifugalkompressor tar mindre plats än en Roots, Lysholmsskruv eller turbo. Bra verkningsgrad beroende på att frånvaron av avgasturbin tillåter snävare toleranser, mindre spel mellan kompressorhjul och hus. Som alla remdrivna kompressorer ger den snabb respons vid gaspådrag.

» Bromsar
» Chiptrimmning
» Sportluftfilter
» Sportavgassystem
» Sportfjädrar
» Styling
» Turbokonvertering
» Tuning- & Stylinglänkar
« Tillbaka