Sportfjädrar

Att byta till sportfjädrar ger avsevärt förbättrade vägegenskaper. Genom att fjädrarna är hårdare än original erhålls bättre stabilitet i kurvor, vid acceleration och vid inbromsningar. Karossen sänks 25-50 mm (beroende på bilmodell och sportfjäderpaket) vilket förutom att bilen får ett sportigare utseende ger bilen förbättrad väghållning genom lägre tyngdpunkt.


Sportfjädersatser är generellt hårdare och ger bilen en stabilare karaktär speciellt vid avancerad körning, samt att bilen blir betydligt säkrare vid acceleration och inbromsning. Bilen blir inte fullt så "lastkänslig" jämfört med original. Vissa fjädrar kan ha en progressiv lindning när så anses fördelaktigt (se nedan).

Inspänningsmått
Fjädrarna skall aldrig bli kortare än avståndet mellan anliggningsytorna (fjädertallrikar eller motsvarande).

Är fjädern kortare än detta mått kommer den att ligga lös när bilen hissas upp eller när hjulen tappar vägkontakten vid avancerad körning. Detta kan resultera i att fjädern hoppar ur sitt läge och kan då naturligtvis förorsaka skada och farliga vägegenskaper. Svensk Bilprovning kräver ombesiktning och kan även belägga bilen med körförbud om fjädern är kortare än inspänningsmåttet.

Hård fjäder
För att som tidigare sagts förbättra vägegenskaperna vill man även ha fjädern hårdare än original. Lämpligt för körning på allmänna vägar är ca 20-25% hårdare. Detta kan göras dels genom grövre tråd, genom färre varv (på samma längd) alternativt med en mindre ytterdiameter och kombinationer av dessa tre faktorer. Samtidigt som fjädern görs hårdare är den svårare att pressa ihop och konsekvensen blir att fjädern samtidigt blir "högre" på bilen. Alltså motsatsen till vad vi eftersträvar med en sänkning. I vissa fall måste man kombinera tätare och glesare lindning bl.a. för att uppnå kraven (inspänningsmått-hårdare-sänkning). En sådan fjäder kallas "progressiv" och är då något mjukare i början av fjädringsvägen, vilket inte alltid är önskvärt. Förvisso ger det en mer komfortabel bil men ger ökad krängning vid kurvtagning.


Montering
Viktigt vid montering.

Innan du börjar byta fjädrar kontrollera att du fått rätt fjädrar.

- Följ verkstadshandbokens anvisning. - Kontrollera att det finns utrymme vid tex skärmkanten för den angivna sänkningen med hänsyn till de fälgar och däck du skall ha monterade på bilen. Det måste finnas marginal vid nerfjädring (vid tyngre last) och vid hård kurvtagning.

- Jämför diameter och ändutförande på övre och nedre fjädersätet.

- Använd enbart specialverktyg om fjädern behöver spännas ihop för att kunna demontera/montera. Lösa fjäderspänningsverktyg måste minst ha DUBBLA gripklor på varje enhet annars kan fjädern släppa och orsaka skada på både dig och bilen.

- Kontrollera att fjädersäten, bussningar, bärarmar etc. är felfria.

- Efter byte till sportfjädrar måste en fullständig hjulinställning utföras av fackverkstad.

- På bilar utrustade med lastavkännande bakbromsar bör funktion kontrolleras och vid behov justeras av fackverkstad.


» Bromsar
» Chiptrimmning
» Sportluftfilter
» Sportavgassystem
» Styling
» Komressorkonvertering
» Turbokonvertering
» Tuning- & Stylinglänkar
« Tillbaka